Vitiligo Bibliyometrisi

Bu makale ve imaj tamamen yapay zeka ile üretilmiştir. Makalenin Türkçe özeti de AI ile oluşturulduğundan içinde anlam bütünlüğünü bozmasa da birtakım yazım hataları içerebilir.

How to cite this article: Şenel E. The depigmented literature: A holistic
analysis of global vitiligo publications between 1975 and 2017. Indian J
Dermatol 2020;65:388‑95.

103 – The Depigmented Literature: A Holistic Analysis of Global Vitiligo Publications between 1975 and 2017

Abstract

Background: Vitiligo is a common depigmenting disorder with a prevalence of 0.5-2%. Despite the increasing popularity of bibliometric studies in recent years, medical literature lacks a report investigating bibliometric features of vitiligo literature.

Aim: It was aimed to analyze vitiligo literature by evaluating productivity of countries, institutions, and authors, and performing assessment of publication trends, bibliometric networks, and correlations.

Material and methods: We collected all data in this study by searching databases provided by Web of Science. All documents published on vitiligo literature between 1975 and 2017 were included. We performed correlation analyses between productivity and demographical and economical features of the countries publishing vitiligo articles.

Results: A total of 7187 documents were detected and 72.2% of which was original article. The peak year for publication number by year was 2016 with 528 articles and the highest number of citations was reported in 2017. The USA was the leading country by total publication number (24.82%) followed by the United Kingdom (UK), India, China, and Italy (10.91%, 8.64%, 7.54%, and 6.87% respectively). Estonia was found to be the most productive country of vitiligo literature (13.01) followed by Netherlands, the UK, and Switzerland (12.64, 11.78, and 9.25, respectively). We found a high correlation between GDP per capita and the productivity of the countries (r = 0.732, P < 0.001).

Conclusion: As revealed in our study, although vitiligo occurs worldwide, developed countries dominated vitiligo literature. Researchers from developing and least-developed countries should be encouraged and supported to perform novel vitiligo studies.

Keywords: Bibliometric; publication; scientometric; trend analysis; vitiligo.

***

Bu makale, 1975-2017 yılları arasında vitiligo ile ilgili yayınlanan küresel literatürün bilimsel analizini sunmaktadır. Vitiligo, yaygın bir deri beyazlaşma bozukluğudur. Bu çalışmada, Web of Science veritabanlarından elde edilen vitiligo literatürüne ait tüm belgeler incelenmiştir. Ülkelerin, kurumların ve yazarların üretkenliği, yayın eğilimleri, bilimsel ağlar ve korelasyonlar değerlendirilmiştir. Toplam 7187 belge tespit edilmiş ve bunların %72.2’si orijinal makaledir. Yıllara göre en fazla yayın sayısı 2016’da 528 makale ile olmuştur. En fazla atıf sayısı ise 2017’de rapor edilmiştir. ABD toplam yayın sayısında (%24.82) ilk sırada yer alırken, onu Birleşik Krallık, Hindistan, Çin ve İtalya (%10.91, %8.64, %7.54 ve %6.87) izlemektedir. Estonya vitiligo literatürünün en üretken ülkesi (13.01) olarak bulunmuştur. Ülkelerin üretkenliği ile kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla arasında yüksek bir korelasyon olduğu görülmüştür (r = 0.732, P < 0.001). Sonuç olarak, vitiligo dünya çapında görülmesine rağmen, gelişmiş ülkeler vitiligo literatürüne hakimdir. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerden araştırmacılar yeni vitiligo çalışmaları yapmaya teşvik ve desteklenmelidir.

Anahtar kelimeler: Bibliyometri, yayın, bilimsel metri, eğilim analizi, vitiligo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error

Yazıyı beğendiniz mi? Paylaşın ya da takip edin: