Melkersson-Rosenthal Sendromu

(İntralezyonel Kortikosteroid Tedavisine İyi Yanıt Veren Melkersson-Rosenthal Sendromu; Olgu Sunumu – Melkersson-Rosenthal Syndrome Successfully Treated with Intralesional Corticosteroid; A Case Report)

Nadir görülen Melkersson-Rosenthal sendromlu bir olgumuz, Türk Dermatoloji Dergisi’nde yayımlandı. Tam metni için buyurun buradan yakın.

Engin Şenel, A. Tülin Güleç

Özet

Melkersson-Rosenthal Sendromu nadir görülen, fasiyal ödem, periferal fasiyal paralizi ve fissürlü dil triyadı ile karakterize granülomatöz bir hastalıktır. Sendromun tüm bileşenleriyle görülmesi çok nadirdir. Melkersson-Rosenthal Sendromu’nun etiyolojisi ve patogenezi kesin olarak bilinmemektedir. Melkersson-Rosenthal Sendromu için halen tatmin edici bir tedavi mevcut değildir. Burada triamsinolon asetonid ile başarılı bir şekilde tedavi edilen 35 yaşında bir kadın hasta sunulmuş ve Melkersson-Rosenthal Sendromu’nun etiyolojisi, klinik özellikleri ve tedavisi tartışılmıştır. (Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3: 16-8)

Abstract

Melkersson-Rosenthal Syndrome is a rare granulomatous disease characterized by a triad of facial edema, peripheral facial palsy and lingua plicata. The complete syndrome is very rare. The exact etiology and pathogenesis of Melkersson Rosenthal Syndrome are unknown. There is no satisfactory treatment for Melkersson Rosenthal Syndrome yet. Herein, we present a 35-year-old woman successfully treated with intralesional triamcinolone acetonide and discuss the etiology, clinical features and treatment of Melkersson Rosenthal Syndrome. (Turkish Journal of Dermatology 2009; 3: 16-8)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error

Yazıyı beğendiniz mi? Paylaşın ya da takip edin: