Monthly Archives: Haziran 2011

Kulağın Ağrılı Nodülü: Kondrodermatitis Nodülaris Kronika Helisis

By | Haziran 19, 2011

Anatolian Journal of Clinical Investigation (AJCI) son sayısında (Cilt 5, Sayı2) kondrodermatitis nodülaris helisis kronika tanılı bir olgum yayımlandı. Tam metne pdf formatında ulaşmak için tıklayın. Şenel E. Kulağın Ağrılı Nodülü: Kondrodermatitis Nodülaris Kronika Helisis, Bir Olgu Sunumu. Anatol J Clin Investig 2011:5 (2): 102-103.